Genel Sekreterlik: 0 474 225 11 58

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :


1-YÜCE ALPASLAN,KAVAK ONUR (2017). İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA. IV. IBANESS CONGRESS SERİES, 315-332. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3527337)

2-SAMSA ÇAĞLAR,YÜCE ALPASLAN (2017). The Effect of Social and Technological Innovation Tendencies on Exploratory Buying Behavior Tendencies: A Study on Students of Kafkas University. IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Russe/Bulgaria(4), 555563. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3503146

3-YÜCE ALPASLAN, Sosyal Girişimcilik Faaliyetlerinin Reklamlara Yansıması Yayın Yeri: 6. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 30.10.2009

4-A YÜCE, K ÖNK, A TAZEGÜL (2010). Kars Ardahan ve Iğdır Bölgesinde FaaliyetGösteren Arıcıların Üretim Pazarlama ve Finansman Sorunları. I. Uluslararası ArasHavzası Sempozyumu, 1(1), 1-5. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:359603)

5-A YÜCE, Ç.SAMSA, K.MERİÇ (2018). Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret etme Niyeti Üzerine etkisi:Kars Örneği. Kaoru Ishikawa International Congresson Business Administration and Economy III, (Özet Bildiri/)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


1- A YÜCE, U ÇAPIK (2012). Şehir Pazarlama Sürecinde Şehirlerin Marka Imaji AlgilamalarinaYönelik Bir Araştirma Kağizman Örneği. Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle KağızmanSempozyumu, 1(1), 1-5. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:359696)

2- YÜCE ALPASLAN (2010). Bölgesel Kalkınmada Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme Yusufefeli Örneği. Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, 1(1), 1-5. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:359640)

3-YÜCE ALPASLAN,GÖDEKMERDAN ÖNDER LEYLA,DENİZ ARZU (2013). Tüketicilerin Özel Alışveriş (Private Shopping) Sitelerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Erzurum’da Bir Araştırma Yayın Yeri: 18. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, 30.06.2013