Genel Sekreterlik: 0 474 225 11 58

Kitaplar

YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLAR


1- The Virtual World and Marketing, (2018).,YÜCE Alpaslan, KERSE Yağmur Cambridge Scholars Publishing, İngilizce (Bilimsel Kitap),(ISBN: 978-1-5275-0875-0)

2- Şehir Marka İmajı, Kars Örneği, (2014).,YÜCE ALPASLAN, Merdiven Yayınevi, Türkçe (Bilimsel Kitap),(ISBN: 978-975-8991-19-8)

3-Politik Pazarlama, (2014).,YÜCE ALPASLAN, Merdiven Yayınevi, Türkçe(Bilimsel Kitap),(ISBN: 978-975-8991-20-4)

4-Marka Değeri Yönetimi (2013)., A ERCİŞ, A YÜCE, Yargı Yayınevi, Türkçe(Bilimsel Kitap),(ISBN: 978-605-3526-65-0)

5-Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim (2011)., YÜCE ALPASLAN, Nobel Yayın, Editör:Muammer Sarıkaya, Türkçe(Bilimsel Kitap), (ISBN: 978-605-5426-05-7)

6-Zamansız Mahşer Sarıkamış (2010)., YÜCE ALPASLAN, Nobel Yayın, Türkçe(Bilimsel Kitap), (ISBN: 978–605–363–678–6)

7-CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi (2007)., EKİCİ Kenan Mehmet, YÜCE Alpaslan Savaş Yayınevi, Ankara, Türkçe(Bilimsel Kitap), (ISBN: 978-975-6331-47-7)