Genel Sekreterlik: 0 474 225 11 58

Makaleler

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER


1- YÜCE ALPASLAN, Tüketici Temelli Bir Marka Değeri Modelinin Destinasyonlarda Uygulanmasi Sarikamiş Kayak Merkezi Örneği
2-DENİZ ARZU,GÖDEKMERDAN ÖNDER LEYLA,YÜCE ALPASLAN, A Study on Determining the Lifestyles of Consumers Who Buy Global Branded Products
3-YÜCE ALPASLAN,YÜCE ZEYNEP, TÜKETİCİLERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK SATINALMA NİYETLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
4-YÜCE ALPASLAN, THE ROLE OF CONSUMER HOSTILITY AND CONSUMER ETHNOCENTRISM ON THE INTENTION OF BUYING FOREIGN GOODS: A CASE STUDY ON IRANIAN, TURKISH AND AZERBIJANI CONSUMERS
5-YÜCE ALPASLAN,KERSE YAĞMUR, KİŞİLİĞİN KOMPULSİF SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
6-YÜCE ALPASLAN,SAMSA ÇAĞLAR, KÜRESEL TÜKETİCİ KÜLTÜRÜNE YATKINLIĞIN KÜRESEL MARKA SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA
7-YÜCE ALPASLAN,MERİÇ KAMİLE, ÖZGÜVENİN ANLIK SATINALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA
8-YÜCE ALPASLAN,SAMSA ÇAĞLAR, Sosyal ve Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerinin Keşifsel Satın Alma EğilimiÜzerine Etkisi: Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama
9-YÜCE ALPASLAN,KAVAK ONUR, İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma

ULUSALHAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER


1-YÜCE ALPASLAN, Tüketici Temelli Bir Marka Değeri Modelinin Destinasyonlarda Uygulanmasi Sarikamiş Kayak Merkezi Örneği
2-YÜCE ALPASLAN, Kollektivist Kültür Değerinin Sosyal Sorumlu Tüketim Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
3-TOKUCU ERKAN,YÜCE ALPASLAN, Türkiye’nin İhracat Performansının 1980 Sonrası Dönemde Gelişimi ve İhracatın Artırılmasında Uluslararası Pazarlama İnovasyonunun Rolü
4-YÜCE ALPASLAN, PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN ALGILADIKLARI RİSKLER: SÜPERMARKETLERDE BİR UYGULAMA
5-YÜCE ALPASLAN,MERİÇ KAMİLE, Duygusal zekâ ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir uygulama
6-YÜCE ALPASLAN, İş Etiği Olgusu Üzerine Kavramsal Bir İrdeleme Etik Kuralların İşletmelerde Uygulanması