Genel Sekreterlik: 0 474 225 11 58

Yönetilen Tezler

TOKUCU FUNDA, (2018) YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA

GÜNER İSHAK, (2016). Ağızdan ağıza pazarlamayı etkileyen faktörlerin incelenmesi: lokantalarda bir uygulama, Kafkas Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı

MERT ÖZLEM, (2014). Sağlık sektöründe kalite ve pazarlama stratejilerinin hasta sadakati ve memnuniyetine etkisi, Kafkas Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı

ÇAPIK UĞUR, (2013). Şehir markası oluşturma süreci ve şehrin kimlik bileşenlerinin geliştirilmesine yönelik bir araştırma: Kars örneği, Kafkas Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-İşletme Anabilim Dalı