Genel Sekreterlik: 0 474 225 11 58

Öz Geçmiş

Doç. Dr. Alpaslan YÜCE


1977 doğumlu olan Yüce, Kars-Kağızman nüfusuna kayıtlıdır. 2001 yılında Kars, Kafkas Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak göreve başlamış ve 2005 yılından beri de Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans tez çalışmasında "Yöneticilerin Çalışanlarına Yönelik Ahlaki Sorumlulukları” nı ele alan Yüce, doktora tez çalışmasında ise "Marka Değeri" konusunu incelemiştir. 03.04. 2015 tarihinde İşletme bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim alanında Doçentlik unvanı almaya hak kazanmıştır. Çok sayıda ulusal/uluslararası akademik yayını ve kitabı bulunan Yüce’nin uzmanlık ve ilgi alanları arasında Politik Pazarlama, Marka Yönetimi, Şehirlerin Markalaşma Süreci, Kurumsal İletişim, Ahlak ve Etik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk konuları da yer almaktadır.

EĞİTİM:

·         Doçent, Kafkas Üniversitesi,  2015

·         Doktora, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Atatürk Üniversitesi,  2005-2010

Doç.Dr. Alpaslan YÜCE

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü - Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD